Polityka plików cookies

1. Niniejsza „Polityka Plików Cookies” (dalej zwana „Polityką”) określa zasady zbierania i wykorzystywania tzw. plików cookies na Stronach Sprzedaży Internetowej: 4aero.space, aviotechnik.com oraz pzl104wilga.com (dalej zwanym „Stronami Sprzedaży Internetowej” lub w skrócie „SSI”).
2. SSI prowadzone są przez Aerospace – NON4PROFIT sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie, adres: ul. Jagiellońska 56, spółkę wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000531774 posiadająca numery NIP PL5361919746 i REGON 360098997, adres e-mail: info@4aero.space (dalej zwaną „Sprzedawcą”).
3. W sposób automatyczny zbieramy i przetwarzamy informacje zawarte w plikach cookies.
4. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych SSI. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
5. Podmiotem zamieszczającym na Państwa urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator SSI: Aerospace – NON4PROFIT sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie.
6. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
1) dostosowania zawartości stron internetowych SSI do Państwa preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Państwa urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Państwa indywidualnych potrzeb;
2) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Państwo korzystają ze stron internetowych SSI, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
3) utrzymania Państwa sesji (po zalogowaniu), dzięki której Państwo nie muszą na każdej podstronie SSI ponownie wpisywać loginu i hasła.
7. W ramach SSI stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne" (session cookies) oraz „stałe" (persistent cookies). Cookies „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" pliki cookies przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Państwa.
8. W SSI stosujemy są następujące rodzaje plików cookies:
1) „niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach SSI, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach SSI;
2) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach SSI;
3) „funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie" wybranych przez Państwa ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego Państwo pochodzicie, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.;
4) „reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Państwu treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
9. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Państwa urządzeniu. W każdym czasie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na SSI.

© Copyright 2021 4AERO.SPACE -  Regulamin- Polityka prywatności - Polityka cookies - PZL-104 WILGA
Research and knowledge-dissemination organisation (COMMISSION REGULATION (EU) No 651/2014)